Przedstawione podczas konsultacji społecznych planowane funkcje zagospodarowania Kampusu + w miejscowości Zamienie spotkały się z dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony uczestników spotkania. Cieszymy się, że mieszkańcy chcą się zaangażować w projekt i wspólnie z nami współtworzyć funkcje społeczne przestrzeni!

Zamienie ( Gmina Lesznowola) jest położone na południe od Centrum Warszawy i sąsiaduje z dzielnicą Ursynów. Projektowane przez nas przestrzenie mieszkalne stworzą tam dzielnicę „Nowe Zamienie”, w której znajdzie się 10 budynków biurowo – laboratoryjnych realizowanych w ramach Kampusu Nowych Technologii, dając łączną powierzchnię ok. 8 tys.km2, przeznaczoną na cele projektów badawczo – rozwojowych.  Przestrzeń funkcjonująca w formule living lab, będzie stanowiła zintegrowaną część większej dzielnicy, w której obok funkcji mieszkaniowej i naukowej, znajdą się funkcje biurowo – usługowe i społeczne.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane w postaci raportu 15.10.2018.