82,5 mln zł z ue zostanie przeznaczone na rozwój zaplecza badawczego politechniki warszawskiej i powstanie największego akcelatora rozwoju regionu mazowsze w formule living lab. Przedsięwzięcie integruje współpracę trzech kluczowych sektorów: naukowego, biznesowego i samorządowego.

20 sierpnia 2018r. umowę w tej sprawie podpisali Adam Struzik – marszałek i prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – rektor Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska otrzyma wsparcie unijne w wys. Ponad 82,5 mln zł na utworzenie Kampusu Nowych Technologii (KNT) oraz na zakup specjalistycznego sprzętu badawczego. Dzięki środkom z UE możliwe będzie prowadzenie innowacyjnych projektów opartych o formułę tzw. żywych laboratoriów. Przygotowania do otrzymania dofinansowania trwały od ubiegłego roku.

W prace nad strategią i agendą badawczą Kampusu Nowych Technologii zaangażowanych było 62 naukowców z 9 wydziałów Politechniki Warszawskiej, a także zespoły Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Brało w nich udział również blisko 100 ekspertów z działów R&D czołowych firm technologicznych uczestniczących w przedsięwzięciu, m.in. Samsung, PGE, Somfy, Nowy Styl Group czy ML System. Zespół Projektowy przebadał 15 najlepszych parków technologicznych w Polsce i na świecie, przeprowadził wywiady i warsztaty z międzynarodowymi ekspertami od living labów m.in. z uniwersytetów: Cambridge, Harvard, Technopolis, przedstawicielami rządu, regionu, biznesu, a także organizacjami pozarządowymi.

Trójpodmiotowe przedsięwzięcie

Efektem tych działań jest trójpodmiotowe przedsięwzięcie, które integruje trzy sektory odziaływania na rozwój społeczny: naukę, biznes i administrację. Od jego lidera – Politechniki Warszawskiej –  wymaga ono nowego podejścia do zarządzania wieloobszarowym programem rozwojowo-inwestycyjnym. Dlatego po raz pierwszy Politechnika Warszawska realizuje projekt badawczo-rozwojowy w partnerstwie publiczno-prywatnym z podmiotami spoza sektora finansów publicznych. Partnerem biznesowym Politechniki Warszawskiej jest spółka Pro Development, posiadająca autorską metodę projektowania, budowania oraz zarządzania przestrzeniami optymalnymi dla rozwoju innowacji, wykorzystującą mieszane funkcje i angażującą wszystkie grupy beneficjentów takiego środowiska. W konsorcjum uczestniczy także Willson & Brown, globalna firma technologiczna z 6 centrami badawczo-rozwojowymi i zakładami produkcyjnymi na trzech kontynentach. Wkład finansowy konsorcjantów w realizację KNT to prawie 40 milionów złotych. Wnoszą oni do projektu także działki, na których powstanie living lab w Zamieniu w podwarszawskiej Gminie Lesznowola.

Akcelerator zrównoważonego rozwoju mikro- i makroregionu

Gmina Lesznowola to w regionie Mazowsza lider zrównoważonego rozwoju. Lokalizując na swoim terenie Kampus Nowych Technologii otwiera kolejny rozdział w polityce rozwoju własnego i regionu, budując przestrzeń trwałej współpracy z Politechniką Warszawską – najlepszą technologiczną uczelnią w Polsce oraz z innowacyjnymi firmami w celu zbudowania wzorcowego zrównoważonego przedmieścia będącego platformą pomiędzy wysoce zagospodarowaną przestrzenią miejską, a dynamicznie urbanizującym się, bezpośrednio sąsiadującym terenem ambitnej gminy wiejskiej i rosnącymi w niej potrzebami rozwoju społeczno – gospodarczego.

Transformacja PW w uczelnię 2.0

Strategiczne podejście Politechniki Warszawskiej oparte na współpracy z partnerami oferującymi kompleksowość i potencjał, rozwinie kulturę przedsiębiorczości uczelni, oprze system innowacyjności na współpracy nauki z biznesem, efektywnie wykorzysta olbrzymi wkład badawczy do rozwoju gospodarczego kraju oraz do międzynarodowej współpracy. KNT to konkretne rozwiązanie składające się w jeden spójny i skuteczny system transformujący Politechnikę Warszawską w Uczelnię 2.0.

Living Lab – doświadczanie dziś, projektowanie jutra

Kampus Nowych Technologii będzie wyjątkowy ze względu na skalę przedsięwzięcia i wynikającą z niej możliwość zintegrowania w jednym „żywym laboratorium” kompleksowych rozwiązań dedykowanych życiu mieszkańca i pracownika nowoczesnego miasta i rozwijających się przedmieść – smart living.

Planujemy skupić się na obszarach badawczych związanych z inteligentnymi przestrzeniami miejskimi, inteligentnymi budynkami, inteligentnymi mieszkaniami oraz na przemyśle 4.0 – czyli zakładach przyszłości, w których procesy od projektowania produktu do jego wypuszczenia na rynek są radykalnie skrócone. Po raz pierwszy w jednej otwartej przestrzeni miejskiej i podmiejskiej zostaną zintegrowani i skłonieni do współdziałania mieszkańcy, naukowcy, studenci, przedsiębiorstwa i samorząd. Dlatego wyzwaniem naukowo-badawczym są również rozwiązania w zakresie usług społecznych, które odpowiadając na aktualne potrzeby staną się również obserwatorium zmian społecznych, będących m.in. konsekwencją rozwoju inteligentnych technologii.

Kampus Nowych Technologii zaoferuje nasycone wysokimi technologiami budynki w lokalizacji śródmiejskiej warszawskiej oraz podwarszawskiej, z mieszkaniami, biurami, salami co-workingowymi, strefami spotkań nieformalnych, przestrzenią publiczną i wszystkim tym, co wiąże się z codziennym życiem, pracą i odpoczynkiem. Już dziś przedsiębiorstwa są zainteresowane testowaniem w tych obiektach swoich rozwiązań. Dopełnieniem living labu są najwyższej klasy clean roomy do prototypowej produkcji. KNT będzie finalnym miejscem testowania nowych rozwiązań m.in. z obszaru tzw. internetu rzeczy wśród docelowych użytkowników. Docelowo infrastruktura będzie użytkowana przez najlepszych naukowców oraz przez wyróżniające się na rynku podmioty gospodarcze.

Tytuł projektu: Kampus Nowych Technologii Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej
Beneficjent: Politechnika Warszawska
Całkowita wartość projektu: 136 203 149,25 zł
Kwota dofinansowania: 82 533 090,44 zł28Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych