15 września 2018 roku przedstawiciele Kampus + wezmą udział w Konsultacjach Społecznych i wspólnym projektowaniu usług społecznych w miejscowości Zamienie – w jednej z trzech  lokalizacji Kampus +.

Podczas wydarzenia przedstawiciele Gminy Lesznowola, Politechniki Warszawskiej i Kampusu Nowych Technologii przedstawią koncepcję zrównoważonego rozwoju Gminy oraz wezmą udział razem z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych firm i dziennikarzami w warsztatach „Zaprojektuj z nami Nowoczesną Przestrzeń Integracji Społecznej”.

Spotkanie będzie okazją do aktywnej współpracy wielu środowisk, które będą miały możliwość zgłosić swoje zastrzeżenia do przedstawionego masterplanu a także wskazać, które elementy infrastruktury społecznej są dla nich najważniejsze. Efektem konsultacji będzie raport obrazujący realne potrzeby mieszkańców oraz długofalowe działania, mające na celu wyjście im naprzeciw.

 

Więcej informacji o Konsultacjach Społecznych: