Łukasz Madej, prezes Kampus+ , który jest konsorcjantem budowanego właśnie w Warszawie Kampusu Nowych Technologii, największego w Europe living labu opartego na unikalnym modelu współpracy firm technologicznych z instytutami naukowymi.

Elementem Kampusu Nowych Technologii będzie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, w którym Prezydent Andrzej Duda podpisze jutro (24 listopada 2017 r.) o 14.00 tzw. dużą ustawę o innowacyjności.

„Innowacyjność to jeden z pięciu filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jestem przekonany, że dla powstawania w Polsce prawdziwych, przełomowych innowacji kluczowa jest współpraca biznesu i środowisk naukowych.

 Jeśli spojrzymy pod tym kątem na przykład województwa mazowieckiego, to we wszystkich raportach i analizach, widzimy z jednej strony bardzo wysoki potencjał naukowy: ponad 100 uczelni, 30 tysięcy osób zatrudnionych w obszarze badań i rozwoju, największą w kraju liczbę patentów czy wreszcie bardzo dobre wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na badania i rozwój. Jednak drugim obliczem tego samego zagadnienia jest potężna bariera wzrostu innowacyjności regionu, jaką jest niska skłonność mazowieckich firm do współpracy z jednostkami naukowymi. Takie biznesowo-naukowe partnerstwo deklaruje tu ledwie 8 proc. przedsiębiorstw.

Są dwie zasadnicze przyczyny takiego „dystansu” między światami biznesu i nauki.

Pierwsza to brak wspierających ją bodźców finansowych. I tu nowa ustawa o innowacyjności daje naprawdę potężne instrumenty, chociażby w postaci mechanizmu „złotówka za złotówkę”. Od początku przyszłego roku przedsiębiorca, który zainwestuje w działania R&D, będzie mógł te pieniądze w całości odpisać od podstawy opodatkowania. W przypadku centrów B+R  będzie to nawet 1,5 złotego.

Drugi powód „rezerwy” biznesu do nauki to kwestie organizacyjne, mentalne, a nawet kulturowe. Przedsiębiorcy wskazują na niezrozumienie celów biznesowych przez naukowców, powolne tempo pracy i brak umiejętności podsumowywania badań jednoznacznymi wnioskami. Tu także nowa ustawa wprowadza mechanizmy zasypywania tych przepaści. Bowiem wydatki na współpracę z jednostkami naukowymi również będą się kwalifikowały do odpisów. To przełom dla projektów takich jak Kampus Nowych Technologii, którego istotą jest właśnie łączenie przedsiębiorców i naukowców. To największe w Europie tzw. żywe laboratorium testujące inteligentne technologie do życia w mieście (Smart Living), które powstanie w Warszawie do 2020 r. W opracowanie jego Strategicznej Agendy Badawczej zaangażowanych jest z jednej strony blisko 100 ekspertów z działów R&D czołowych firm technologicznych, w tym Samsunga, PGE czy Somfy, z drugiej – ponad 60 naukowców Politechniki Warszawskiej. To pierwszy infrastrukturalny projekt badawczo-rozwojowy, który Politechnika Warszawska realizuje w tak bliskiej synergii z partnerem prywatnym będącym jednocześnie konsorcjantem i operatorem przedsięwzięcia. Z infrastruktury Kampusu Nowych Technologii na 300 tysiącach metrów kwadratowych będzie mogło korzystać jednocześnie ok. 100 przedsiębiorców oraz firm realizujących łącznie 70 projektów badawczo-rozwojowych. Przewidujemy, iż rocznie będziemy tu komercjalizować ok. 10 wyników badań oraz dokonywać tyle samo zgłoszeń patentowych i wzorów przemysłowych. Podpisywana jutro przez Prezydenta ustawa o innowacyjności to krok milowy do rozwoju takich właśnie przedsięwzięć.” 

Łukasz Madej, prezes Kampus+ CEZAMAT Sp. z o.o.