Nasz projekt budowy nowoczesnej infrastruktury w formule Living Lab otrzymał właśnie duże dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt „Kampus Nowych Technologii. Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej” został najwyżej oceniony wśród 36 wniosków o dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową w ramach RPO. Znaczną część kosztów inwestycji pokryją partnerzy biznesowi projektu.
Projekt będzie zrealizowany do 2020 r.