W Polsce powstają dwie realizacje Kampus+. W centrum Warszawy oraz w Gminie Lesznowola wybudowane zostaną dwa ośrodki badań i rozwoju nad inteligentnym życiem. Nie będą to jednak zamknięte laboratoria. Pod Warszawą powstaje cała inteligentna dzielnica z funkcją mieszkalną, a w Śródmieściu najnowocześniejsza przestrzeń coworkingowa na świecie.

Mazowsze to najbardziej rozwinięty gospodarczo oraz najdynamiczniej rozwijający się region w Polsce. Jednak stojąc w obliczu jakie dotyczą gospodarek rozwiniętych na całym świecie, dostrzegamy konieczność nadania naszemu regionowi nowego impulsu rozwojowego. Mimo, że region zdecydowanie wyróżnia się na tle kraju pod względem innowacyjności, nie ma to odzwierciedlenia w skali europejskiej. Jest to ogromny potencjał i szansa do wykorzystania.

Najwięcej informatyków w Polsce

Największy beneficjent środków unijnych na B+R i ICT

Najniższe bezrobocie

105 uczelni wyższych

Najwięcej specjalistów ściśle technicznych w Polsce

Największe nakłady na Badania i Rozwój w Polsce

  • Warszawa jest najbardziej atrakcyjną lokalizacją inwestycyjną w Europie Środkowej i Wschodniej
  • Wzrost GDP na poziomie 4.0% (2017)
  • Niska rata CIT dla startupów i MŚP
  • Najbardziej rozpoznawalne miejsce dla biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Zwycięzca rankingu fDi 2017 prezentującym najlepsze polskie miasta przyszłości
  • Centrum ściągania młodych talentów z całego rejonu CEE
  • 4. Najbardziej przyjazne biznesowi miejsce w Europie (European Cities and Regions, 2016/2017)
  • 3. Miejsce w rankingu na najlepszą lokalizację dla startupu (SeedStars / Forbes, 2015)

Kampus Główny Politechniki Warszawskiej

Pierwsze z Żywych Laboratoriów realizowanych w projekcie Kampus+ (tzw. Budynek A) jest zlokalizowane na terenie Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej przy zbiegu ulic Nowowiejskiej i Rektorskiej. Budynek A to ponad 5 tys. m^2 powierzchni użytkowej rozłożonych na 2 kondygnacjach podziemnych oraz 5 kondygnacjach nadziemnych.

Zgodnie z założeniami programowymi będą tutaj przeprowadzane projekty B+R i testy technologii w obszarach badawczych dotyczących:

Efektywności energetycznej (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)

BMS oraz IoT w funkcjach biurowych

Efektywnych systemów współdzielenia przestrzeni

Partycypacji społecznej i planowania przestrzennego

Inteligentnej przestrzeni, mebli, komfortu użytkownika i pracy

Dzielnica przyszłości – Gmina Lesznowola,Nowe Zamienie

Drugą lokalizacją Kampus+ jest kompleks budynków biurowo-usługowych oraz mieszkalnych zlokalizowanych w Zamieniu (Gmina Lesznowola) położonym na południe od centrum Warszawy i sąsiadującym z dzielnicą Ursynów. Nowe przestrzenie mieszkalne stworzą dzielnicę „Nowe Zamienie”. W skład Nowego Zamienia wchodzić będzie 10 budynków biurowo-laboratoryjnych realizowanych w ramach projektu Kampusu Nowych Technologii, dając łącznie powierzchnię około 8 tys. km^2 przeznaczoną na realizację projektów B+R.

Żywe Laboratorium w Zamieniu stanowić będzie zintegrowaną część większej dzielnicy, w której realizowane będą funkcje:

Społeczna (m.in. innowacyjny ośrodek społeczny)

Mieszkaniowa

Naukowa (centra badawczo-rozwojowe)

Biurowa-usługowa

Kampus+ to inicjatywa, której kierunek rozwoju powstał w oparciu o kluczowe opracowania dotyczące rozwoju Mazowsza oraz Polski, m.in.: Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju i Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Inicjatywa Kampus+ na Mazowszu stawia sobie za główne cele:

Pułapka

Zbyt wiele polskich firm opiera swoją konkurencyjność na dostarczaniu nieskomplikowanych produktów. Tylko 6 polskich firm to światowe czempiony. Tylko 13% MŚP wprowadza innowacje.

Kapitał społeczny

W świetle danych Polacy są zdecydowanie mniej ufni niż inne narody europejskie. Brak zaufania to bariera dla efektywnej współpracy.

Awans

Doświadczenia innych państw i regionów przekonują, że odpowiednio rozwijana wiedza i innowacyjność pozwalają uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną. 35px
Projekt KNT realizowany jest przez konsorcjum naukowe zgodnie z umową zawartą w dniu 27 kwietnia 2017 roku pomiędzy Politechniką Warszawską, Pro-Development oraz W&B Mold.

Największa i najlepiej oceniana uczelnia techniczna w Polsce (najbardziej poszukiwani absolwenci, najwyższa ocena uczelni technicznej w wszystkich rankingach w Polsce, najwyżej oceniona Polska uczelnia techniczna w rankingach międzynarodowych). Od ponad 200 lat buduje swój wkład w rozwój gospodarczy kraju – kształcąc czołową kadrę inżynierską. Stanowi niekwestionowany, najmocniejszy ośrodek w kluczowych obszarach nauki i badań, szczególnie w kontekście kształcenia w zakresie krajowych inteligentnych specjalizacji.

Od 2007 roku z powodzeniem zarządzający złożonymi projektami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości, przekształcając nowe idee w sukces rynkowy. Pro-Development realizuje zarówno przedsięwzięcia całkowicie komercyjne, jak też inwestycje z udziałem instytucji publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków naukowych. Główna przewaga to łączenie przełomowych wizji z praktyczną wiedzą i doświadczeniem

Międzynarodowy potentat w obszarze inteligentnej produkcji, dostarczający kompleksowe rozwiązania odpowiadające potrzebom sektora handlu detalicznego w Europie. Willson & Brown to ponad 20 lat doświadczenia, 2500 pracowników na 5 kontynentach w 12 lokalizacjach na świecie.

Wydziałów

Kierunków studiów

Profesorów

Nauczycieli akademickich

Studentów

Strategiczna Agenda Badawcza to mapa drogowa w obszarze badań, rozwoju i innowacji, jakie chcemy realizować w KNT. To pierwszy tego typu dokument w polskim sektorze Smart Living, który w tak precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji. Kluczowym założeniem Strategicznej Agendy Badawczej jest osadzenie każdego ze zdefiniowanych obszarów badawczych w rynkowych realiach

Strategiczna Agenda Badawcza w liczbach:
– 300+ stron strategii badawczej
– 200+ godzin warsztatów z ekspertami
– 400+ opisanych inicjatyw badawczych
– 15 przeanalizowanych parków technologicznych

Strategiczna Agenda Badawcza skupia się na obszarze Smart Living, a ramach niego na 5 obszarach szczegółowych:

Inteligentne miasto (Smart City)

inteligentny budynek (Smart Building)

inteligentny dom (Smart Home),

przemysł 4.0 (Industry 4.0)

zmiany społeczne